Βιομηχανοποίηση

Παραγωγή Μόνιμου Μαγνήτη

Πολλές τεχνολογικές εξελίξεις έγιναν δυνατές μόνο μετά την ανάπτυξη εξαιρετικά ισχυρών μόνιμων μαγνητών σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Σήμερα, τα μαγνητικά υλικά έχουν πολύ διαφορετικές μαγνητικές και μηχανικές ιδιότητες, και έτσι οι τέσσερις οικογένειες μόνιμων μαγνητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Το RUMOTEK Magnet διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα μόνιμου μαγνήτη σε πολλά σχήματα και μεγέθη, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή του πελάτη και προσφέρει επίσης προσαρμοσμένους μαγνήτες. Χάρη στην εμπειρία μας στον τομέα των μαγνητικών υλικών και των μόνιμων μαγνητών, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα μαγνητικών συστημάτων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Ποιος είναι ο ορισμός του μαγνήτη;
Ο μαγνήτης είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να δημιουργήσει ένα μαγνητικό πεδίο. Όλοι οι μαγνήτες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Βόρειο Πόλο και έναν Νότιο Πόλο.

Τι είναι το μαγνητικό πεδίο;
Ένα μαγνητικό πεδίο είναι μια περιοχή του χώρου όπου υπάρχει ανιχνεύσιμη μαγνητική δύναμη. Μια μαγνητική δύναμη έχει μετρήσιμη ισχύ και κατεύθυνση.

Τι είναι ο μαγνητισμός;
Ο μαγνητισμός αναφέρεται στη δύναμη έλξης ή απώθησης που υπάρχει ανάμεσα σε ουσίες κατασκευασμένες από συγκεκριμένα υλικά όπως σίδηρος, νικέλιο, κοβάλτιο και χάλυβας. Αυτή η δύναμη υπάρχει λόγω της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων εντός της ατομικής δομής αυτών των υλικών.

Τι είναι ένας «μόνιμος» μαγνήτης; Πώς διαφέρει από έναν "ηλεκτρομαγνήτη";
Ένας μόνιμος μαγνήτης συνεχίζει να εκπέμπει μαγνητική δύναμη ακόμη και χωρίς πηγή ισχύος, ενώ ένας ηλεκτρομαγνήτης απαιτεί ισχύ για τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου.

Ποια είναι η διαφορά ενός ισοτροπικού και ανισοτροπικού μαγνήτη;
Ένας ισοτροπικός μαγνήτης δεν προσανατολίζεται κατά τη διαδικασία κατασκευής, και μπορεί συνεπώς να μαγνητιστεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μετά την κατασκευή του. Αντιθέτως, ένας ανισοτροπικός μαγνήτης εκτίθεται σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής προκειμένου να προσανατολιστούν τα σωματίδια σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, οι ανισότροποι μαγνήτες μπορούν να μαγνητιστούν μόνο σε μία κατεύθυνση. Ωστόσο, έχουν γενικά ισχυρότερες μαγνητικές ιδιότητες.

Τι καθορίζει την πολικότητα ενός μαγνήτη;
Εάν επιτρέπεται να κινείται ελεύθερα, ένας μαγνήτης θα ευθυγραμμιστεί με την πολικότητα Βορρά-Νότου της γης. Ο πόλος που αναζητά νότο ονομάζεται "νότιος πόλος" και ο πόλος που δείχνει βόρεια ονομάζεται "βόρειος πόλος".

Πώς μετράται η δύναμη ενός μαγνήτη;
Η μαγνητική ισχύς μετράται με διάφορους τρόπους. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:
     1) Ένας μετρητής Gauss χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ισχύος του πεδίου που εκπέμπει ένας μαγνήτης σε μονάδες που ονομάζονται "gauss".
     2) Το Pull Testers μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του βάρους που μπορεί να κρατήσει ένας μαγνήτης σε λίβρες ή κιλά.
     3) Τα διαπεράσματα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ακριβών μαγνητικών χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου υλικού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

11
22
33